Home

Watertoren Culemborg

De watertoren van Culemborg is gezichtsbepalend voor onze mooie stad.

Nieuwe bestemming

 

De stichting Watertoren Culemborg heeft het initiatief genomen om een nieuwe bestemming te zoeken voor de meer dan honderdjarige watertoren en het ernaast gelegen oude pompgebouw. De stiching gaat verschillende evenementen en bijeenkomsten organiseren waardoor iedereen de gelegenheid krijgt mee te denken over een nieuwe bestemming. Deze voor Culemborg karakteristieke gebouwen hebben een grote opknapbeurt nodig en verdienen een nieuwe bestemming.

 

 

 

We zijn op zoek naar enthousiaste rondleiders!

Meer dan 100 jaar

 

De watertoren van Culemborg is meer dan 100 jaar oud. De toren en het oude pompgebouw zijn ontworpen door Visser & Smit Hanab. De watertoren heeft een hoogte van 35 meter en heeft twee waterreservoirs van 200 m3. Sinds 2005 zijn de toren en het pompgebouw buiten gebruik. Meer informatie over de toren vind u hier.

Nieuws

Watertoren verlicht

 

Woensdag 21 december is in 2016 de kortste dag van het jaar. Een goede rede om juist op die donkerste dag de watertoren en daarmee ook Culemborg te verlichten. Bovendien een moment om vooruit te kijken naar 2017; het jaar waarin naar alle waarschijnlijkheid de watertoren door Vitens verkocht zal gaan worden. Activiteiten die we in dat kader organiseren, kondigen we aan via deze website.

 

Lees verder...

 

Beklimming Oudejaarsnacht

 

Droom jij er ook wel eens van dat overal om je heen vuurwerk zichtbaar is? Dichtbij in je eigen stad maar ook verder weg in Utrecht en Tiel? Bekijk dan deze jaarwisseling het vuurwerk vanaf de Culemborgse Watertoren! Dit jaar organiseert de Stichting Watertoren Culemborg een exclusief evenement voor Vrienden van de Watertoren om dit mogelijk te maken.

 

Lees verder...

 

“Mijn vader was jarenlang bedrijfsmeester bij de waterleiding en de eerste 15 jaar van mijn leven heb ik in het huis aan Straatweg 45 gewoond. De toren heb ik vele, vele malen beklommen in die tijd. Intussen woon ik al jaren in Sydney, Australië maar vanuit hier volg ik het lokale nieuws af en toe. Ik hoop dan ook dat ik eens in de Culemborgse Courant kan zien dat jullie succes hebben met dit initiatief. Het is altijd weer een belangrijk moment in mijn bezoeken aan de familie om even weer naar de toren te kijken.”

 

Jeroen Meidam, vanuit Australië

Volg ons via Twitter: @WatertorenC

Volg ons op Facebook: Herbestemming Watertoren Culemborg

Volgt ons op Instagram: @watertorenculemborg

Instagram