Geslaagde participatie

Watertoren Culemborg

Verkoop watertoren: voorbeeld geslaagde participatie

 

Kernbegrippen voor het slagen van het verkooptraject rond de Culemborgse Watertoren blijken vertrouwen, transparantie, continuïteit in de persoonlijke bezetting, lange termijn denken en het aandurven zich kwetsbaar op te stellen.

 

In het kader van het project “aan de slag met Omgevingswet” is op uitnodiging van Anita van Looij hierover een gesprek gevoerd door Angela Gijzel, Arjen Schamhart, Carleen Mesters, Evert van Harn, Jan van Dongen, Jenk Stronks en Koen van der Veer.

 

Anita heeft als katalysator voor de “Participatie Omgevingswet” een 50-tal interviews gevoerd met personen, die deelgenomen hebben aan participatie-trajecten bij aankoop, verkoop en bestemmingswijziging van allerlei objecten. Dit gebeurde in opdracht van de eerste kamer om te toetsen of de verplichte participatie volgens de nieuwe Omgevingswet wel leidt tot de gewenste deelname aan het proces van alle stakeholders. Het gaat dan om trajecten, waaraan wordt deelgenomen door overheid, particulieren en organisaties zoals waterschappen.

 

Er wordt allereerst een overzicht gegeven van de ontwikkelingen voor de verkoop van de Culemborgse Watertoren:

 

Droomdag, resulterend in 4 scenario’s.

 

Droom en Daad dag, waarbij gevoel voor de realiteit werd ontwikkeld: hoe ziet het eruit, wat gaat het kosten, wat levert het op. Dit was mogelijk door de aanwezigheid van o.a. architecten en investeerders.

 

De resultaten vormden de basis voor de Verkoopbrochure, opgesteld door de Stichting Watertoren Culemborg en gefinancierd door de verkopende partij Vitens. De brochure kreeg zijn definitieve vorm ook door de randvoorwaarden van de gemeente en Vitens. In dit proces kregen de Vitens en de gemeente steeds meer vertrouwen in de Stichting.

 

Kick-off Verkoop. Vanaf juli 2017 konden biedingen ingediend worden door initiatiefnemers. De biedingen zijn geanonimiseerd gewogen door Vitens en de Stichting. Er is lang gesproken over de weegfactoren en hun zwaarte. Uiteindelijk hebben de Stichting en Vitens elkaar daarin gevonden, met de boodschap van Vitens, dat Vitens als eigenaar van de watertoren het laatste woord heeft. De Stichting heeft er altijd voor gewaakt een relatie te hebben met de bieders en daarmee kon zij de biedingen beoordelen.

 

De koper (familie van der Veer) heeft de Stichting gevraagd ook na de verkoop een bijdrage te leveren aan de herontwikkeling van de watertoren omdat een goed plan ook goede voeling met de omgeving vereist. Dit kan helpen bij het verloop van het planologische - en vergunningentraject om de plannen uiteindelijk ook te realiseren.

 

Op deze manier is de verkoop van de Culemborgse Watertoren een geslaagd voorbeeld van participatie in de zin zoals de nieuwe Omgevingswet dat voor ogen heeft.