ruimtelijkkader

Watertoren Culemborg

Ruimtelijk kader voor watertorengebied

 

De gemeente Culemborg heeft dit voorjaar een ruimtelijk kader opgesteld voor het terrein rondom de Watertoren. In dit document komt uitgebreid aan de orde wat de visie is van de gemeente op het gebied, welke (on)mogelijkheden er zijn bij een toekomstige herbestemming en welke randvoorwaarden de gemeente stelt als het gaat om bouwen, parkeren, ontsluiten en openstellen van het gebied.

 

Vanuit de Stichting hebben we verschillende keren met de gemeente overlegd en visies uitgewisseld die als basis hebben gediend voor de totstandkoming van dit document. We zijn blij dat de gemeente het belang onderschrijft van de ensemblewaarde die Watertoren, Oude Pompgebouw, bezinkbakken, beheerderswoning en het omliggende groen met elkaar vormen.

 

De notitie Ruimtelijk kader terrein Watertoren Rijksstraatweg Culemborg is hier te downloaden

 

Datum: mei 2016