Update herontwikkeling Watertoren

Watertoren Culemborg

Namens de familie van der Veer delen we graag een update over de herontwikkeling van de watertoren.

 

Wij zijn de familie Van der Veer en wij zijn de trotse eigenaren van de watertoren en willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het watertorenperceel in Culemborg.

 

Staat watertoren

We hebben de afgelopen maanden ontdekt dat de watertoren grondig onderhoud nodig heeft. Na de storm van begin dit jaar hebben enkele platen losgelaten en heeft er een inspectie door Strukton Worksphere B.V. plaatsgevonden. Daar is geconstateerd dat er roest in de top zit, zowel in de ronde damwanden, de constructie van de damwanden als in de ribben van de kraag. Verder zitten er scheuren in de muren en er moet gevoegd worden.

 

Ondanks deze vervelende en onverwachte constateringen zijn wij nog steeds enthousiast om passende en haalbare functies te realiseren in en om de watertoren. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de functie ‘wonen’ bijdragen aan het financieel haalbaar maken van de plannen.

 

Architectenwedstrijd

De afgelopen 3 maanden is er een architectenwedstrijd georganiseerd, waarin 3 architecten ideeën hebben ontwikkeld over de herbestemming van de watertoren. De input voor de architecten kwam voort uit de documenten van de Stichting Watertoren Culemborg, gemeente en gesprekken die zijn gevoerd met buurtbewoners, andere watertoren eigenaren, aannemers en makelaars.

 

Aangezien we nu pas in de eerste idee-ontwikkelingsfase van het project zitten, vinden wij het nog te vroeg om de tekeningen van de architecten te laten zien. Mogelijk wordt er dan een beeld geschetst die onhaalbaar blijkt te zijn, aangezien nog onduidelijk is welke ideeën wel/niet uitgevoerd kunnen gaan worden. We onderzoeken momenteel wat de verschillende varianten kosten en opleveren en wat technisch realiseerbaar is.

 

Verdere uitwerking van de plannen

We zijn tevens in gesprek met de gemeente om af te tasten wat binnen een herbestemming van het perceel mogelijk is en welk beleid er is op verschillende terreinen als harde randvoorwaarde. Zo kunnen we een inschatting maken van de kansen in het verder ontwikkelen van de ideeën. Tevens hebben we gevraagd of er mogelijkheden zijn voor het ontvangen van een subsidie, gericht op het behoud van de toren en op het realiseren van een gemeenschappelijke ruimte voor de buurt in een deel van de toren.

 

Open uitnodiging

In de komende maanden gaan we in gesprek met individuele direct betrokkenen uit de buurt. Mocht je ook geïnteresseerd zijn in een gesprek in deze fase dan horen we het graag voor 3 oktober. Zodra de plannen meer duidelijk zijn, zullen we ook een presentatie geven bij de watertoren in het pompgebouw. Dan kunnen alle geïnteresseerden input geven op de plannen die het meest haalbaar zijn gebleken en met ideeën komen die meegewogen worden in het proces. We hopen de presentatie nog dit jaar (2018) te kunnen doen en laten jullie weten welke datum dat wordt door de update opnieuw aan te bieden via de bovengenoemde media.

 

Hopelijk hebben we iedereen die geïnteresseerd is hiermee voldoende op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken. Wanneer er vragen zijn kunnen jullie ons natuurlijk bellen of e-mailen.

 

De volgende update hopen we in de maand november te kunnen geven wanneer er meer duidelijk is.

 

Mvg, Peter en Koen van der Veer

Koen: 0681999589

koenvanderveer@gmail.com