Update verkoop december 2017

Watertoren Culemborg

Verkoopprocedure nog niet afgerond

 

Op 29 sepetember verliep de deadline om initiatieven in te dienen bij de notaris van Vitens. Er bleken een aantal partijen een bod te hebben gedaan. Op 18 oktober waren we als stichting aanwezig in het Stadskantoor om samen met Vitens en de makelaar de initiatieven te beoordelen op de vastgestelde criteria. Die criteria betreffen:

  1. De hoogte van de bieding (niet door de stichting te beoordelen)
  1. Aanwezigheid van kapitale draagkracht bij initiatiefnemer (niet door de stichting te beoordelen)
  2. Maatschappelijke relevantie en belang
  3. Inpassing omgeving
  4. Duurzaam & economisch rendabel
  5. Innovatief
  6. Imago Vitens

 

Een (in)spannend proces met lastige afwegingen. Er waren zeker verschillen en we hebben aangegeven welke initiatieven naar ons idee het beste passen bij de plek, de wijk en Culemborg in het algemeen. Vervolgens zijn Vitens en de makelaar in gesprek gegaan met alle drie de partijen waarbij een partij is afgevallen. De gesprekken met de overgebleven indieners lopen nog steeds. Tot op de dag van vandaag.

 

Zodra er meer nieuws bekend is zullen we een nieuwsbrief sturen.