Waterontharder bewonersavond

Watertoren Culemborg

 

Waterontharder - Bewonersavond Vitens

 

Op 9 mei organiseerde Vitens samen met een aantal andere partijen een drukbezochte bewonersavond rondom de waterontharder. Deze avond volgde op het principebesluit dat de gemeente eerder dit voorjaar nam om akkoord te gaan met de door Vitens voorgestelde voorkeurslocatie (dit is locatie 5). Tijdens deze bewonersavond was er gelegenheid om kennis te nemen van de plannen en de bijbehorende overwegingen en hierop te reageren.

Op basis van de discussie heeft Vitens aangegeven rekening te willen houden met geargumenteerde bezwaren zoals die naar voren werden gebracht. Vitens zal hiertoe de volgende stap zetten.

Meer informatie over de ontwikkeling rondom de waterontharder is te vinden op de speciale webpagina van Vitens.

 

 

 

 

Datum: mei 2017