Waterontharder Haver Droese

Watertoren Culemborg

 

Waterontharder

 

Vitens heeft Adviesbureau Haver Droeze ingehuurd om te bekijken wat, landschappelijk gezien, de meest geschikte plaats is voor de nieuw te bouwen waterontharder. Op basis van onderzoek en (technische) randvoorwaarden hebben zij verschillende opties bekeken en een advies uitgebracht. Dit is vervolgens voorgelegd aan diverse stakeholders waaronder de Stichting Watertoren Culemborg. Op korte termijn neemt Vitens een beslissing over de plek waar de nieuwe waterontharder komt.

 

Uitgebreid vooronderzoek

Haver Droeze is gestart met een uitgebreid vooronderzoek op basis van historisch documenten en stukken van verschillende stakeholders zoals de gemeente, Stichting EVA, Topla, Terra Bella en de Stichting. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat dit gebied oorspronkelijk is ontgonnen via lange smalle kavels met daartussen sloten. Het advies is om hier ook bij de plaatsing van de waterontharder op aan te sluiten. Andere belangrijke uitganspunten zijn dat het bouwvolume geconcentreerd en compact blijft.

 

Stakeholders geraadpleegd

Vitens heeft voordat de definitieve opdracht aan Haver Droeze is gegeven, overlegd met de gemeente over de randvoorwaarden. Daarnaast is er een overleg geweest waarvoor Topla, Terra Bella en de Stichting gezamenlijk waren uitgenodigd. Aan deze groepen heeft Haver Droeze het uitgebrachte advies gepresenteerd en dit is vervolgens kritisch en in alle openheid besproken. Vanuit de Stichting zijn we zeer positief over de aanpak en het advies van Haver Droeze. Zij hebben hun opdracht ruim opgevat en een goed onderbouwd advies gegeven.

 

Vervolg

Vitens zal na interne goedkeuring het voorstel als voorontwerp indienen bij de gemeente. Daarna start de officiƫle vergunningenprocedure en is er ruime gelegenheid om te reageren op de plannen.

 

Meer informatie van Vitens over de stand van zaken rondom de waterontharder en de door Vitens verstuurde nieuwsbrief zijn te vinden op deze website.