waterontharder

Watertoren Culemborg

Waterontharder voor Culemborg

 

Iedere Culemborger wordt blij van het vooruitzicht op zachter water door de komst van een waterontharder. Vitens heeft de ambitie om eind 2018 de onthardingsinstallaties operationeel te hebben. Dit betekent dat er een uitbreiding wordt gebouwd aan of vlakbij het huidige pompgebouw aan de Rijksstraatweg. Voor de herontwikkeling van het Watertorengebied is het uiteraard van groot belang waar deze uitbreiding precies gaat komen.

 

Juiste plek

In het voorjaar van 2015 liet Vitens in de Culemborgse Courant al weten dat er wordt gewerkt aan de realisatie van een waterontharder in Culemborg. Inmiddels heeft Vitens de nodige vooronderzoeken gedaan naar onder meer de kwaliteit en hardheid van het gewonnen water. Op basis daarvan heeft Vitens bepaald hoe ze het water zouden willen ontharden en wat voor technische installaties daarvoor nodig zijn. In overleg met de gemeente wordt nu gekeken op welke plek de nieuwe onthardingsinstallatie het beste gebouwd kan worden. Dit is een complexe opgave omdat het gaat om een hoogwaardige technische installatie, een aanzienlijk bouwvolume en een behoorlijk hoog gebouw.

 

Ruimtelijk kader

In de notitie ‘Ruimtelijk kader terrein Waterontharder Rijksstraatweg Culemborg’ stelt de gemeente dat het nieuwe complex van Vitens aan de Rijksstraatweg grootschalig, stenig en gesloten oogt naar de buitenwereld. Dit in tegenstelling tot het historische complex dat zich qua schaal, situering en uitstraling duidelijk onderscheidt en juist kleinschalig, ruim en landschappelijk is.

 

De notitie stelt vervolgens: “Het zijn twee duidelijk eigenstandige percelen met ieder hun eigen kwaliteiten maar met weinig onderlinge verbinding. Een randvoorwaarde voor ontwikkeling op beide percelen is dat beide complexen, met hun eigen kwaliteiten, een eenheid op zichzelf blijven vormen en dat er geen vermenging op gaat treden door nieuwe grootschalige bedrijfselementen te plaatsen binnen het historische complex”

 

De definitieve aanvraag bij de gemeente voor de bouw van de waterontharder is medio mei 2016 nog niet gedaan.

 

Meer informatie over de stand van zaken rondom de waterontharder is te vinden op deze website.