Watertoren verkocht

Watertoren Culemborg

Watertoren verkocht - bestemming in zicht

 

Sinds 2011 zijn we als Stichting Watertoren Culemborg samen met Vitens en ondersteund door de gemeente, Culemborgers, wijkbewoners en directe buren van de watertoren op zoek naar een passende herbestemming van “onze” watertoren. Na jaren van zoeken naar mogelijke oplossingen is begin maart het moment daar: er is een koper gevonden voor de watertoren en het pompgebouw. De nieuwe eigenaar heeft daartoe een plan gemaakt dat voldoet aan de gezamenlijke criteria die de Stichting samen met Vitens heeft opgesteld waarin ruimte is om in verbinding met de wijk de herbestemming van de toren verder vorm te geven. Zodra alles rond is, maakt de nieuwe eigenaar zich bekend.

 

Naar onze mening sluit het initiatief goed aan bij de ambities van de Stichting Watertoren Culemborg zoals je kan lezen op onze site.

We danken iedereen die in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de realisatie van deze herbestemming. Naast de vele beklimmingen waaraan de afgelopen jaren door veel mensen is deelgenomen, organiseerden we in 2014 een brainstormdag om initiatieven uit de wijk te inventariseren en te versterken waaronder in 2014 een brainstorm dag. Het resultaat van deze dag waren vier toekomstbeelden waar initiatieven voor de watertoren aan moesten voldoen. Deze droom fase werd gevolgd door een Droom & Daad dag in 2015. Op basis daarvan hebben we criteria geformuleerd waard de toekomstige bestemming aan zou moeten voldoen en die we samen met Vitens hebben gebruikt om de belangstellenden aan te toetsen. Als stichting zijn we nauw betrokken geweest bij het verkoopproces om juist de immateriële waarden die voor onze wijk zo van belang zijn steeds te borgen. Voor Vitens hebben we meerdere producten vervaardigd zoals de verkoopbrochure die Vitens gebruikte om potentiële kopers te interesseren.

Stichting Watertoren Culemborg,

Anne-Marie Brouwer

Arjen Schamhart

Carleen Mesters

Jan van Dongen

Ronald Wielinga