Droom en Daad dag

Watertoren Culemborg

Droom & Daad Dag op zaterdag 21 november

 

Zaterdag 21 november Jl. was de door de Stichting Watertoren Culemborg georganiseerde Droom & Daad Dag. Het doel van deze dag was het creëren van mogelijke herbestemmingen door het bij elkaar brengen van verschillende partijen, zoals ontwikkelaars, creatieve mensen, buurtbewoner, mensen met ideeën/ dromen, de gemeente Culemborg, Vitens en overige geïnteresseerden. Om in een beperkt tijdbestek iedereen met elkaar kennis te laten maken en te komen tot concrete ideeën, was een strak programma opgesteld.

 

Introductie & kennismaking

 

Tussen 12 uur en half 1 druppelde de deelnemers binnen en konden ze onder het genot van een kop koffie of thee en een broodje alvast kennismaken. Dit gebeurde echter pas nadat men kleur had bekend. Om onderscheid te maken tussen de verschillende partijen/mensen, moest iedereen een kleur uitkiezen welke het beste bij hem paste. Er waren vier verschillende kleuren met ieder een eigen betekenis die stond voor een reeks persoonlijke eigenschappen:

 

- Oranje: Wilskrachtig, veeleisend, doel- & presentatie gericht.

- Groen: Zorgzaam, verbindend, relatie gericht, harmonieus, ontspannen en geduldig

- Geel:Dynamisch, expressief, optimistisch en overtuigend.

- Blauw:Voorzichtig, objectief, nauwkeurig, analytisch en gedetailleerd.

 

Nadat kleur was bekend schreven de deelnemers hun naam, beroep, passie en kwaliteit op de desbetreffende kaart.

 

Om half 1 heetten Carleen Mesters (bestuurslid stichting) en Ronald Wielinga (penningmeester stichting) iedereen hartelijk welkom en gaven een korte toelichting op het werk en doel van de stichting. Daarna legde Jorn Mols de werkwijze van de dag uit.

 

De deelnemers werden gelijk aan het werk gezet. De stichting heeft in een eerder stadium, aan de hand van de brainstorm dag op 4 oktober 2014, vier toekomstbeelden opgesteld. Deze toekomstbeelden waren op grote borden in de zaal neergezet. Op deze borden stonden kernwoorden en mogelijke herbestemmingen. Gevraagd werd aan iedereen om de kernwoorden en herbestemmingsopties die het meeste aanspraken op een kaart te schrijven.

 

Aan de hand van de kleurkaart en kernwoordkaart gingen de deelnemers vervolgens speeddaten. Iedereen moest zich opstellen in 2 rijen en had precies 1 minuut de tijd om zich aan de persoon tegenover zich voor te stellen en z’n idee voor de watertoren en bijbehorend pompgebouw uit te leggen. Op deze manier kreeg iedereen een beeld van alle aanwezigen en de ideeën die er waren voor de herbestemming.

Formeren van initiatief groepen

 

Nadat iedereen zich aan elkaar had voorgesteld, werd er overgegaan naar het formeren van groepen. Deze groepen vormden zich geheel natuurlijk tussen mensen die dachten het meest aan elkaar te hebben. De groepen namen plaats aan vooraf opgestelde tafels met flip-overs. De groepen moesten tot een naam komen voor hun initiatief aan de hand van de kernwoordkaarten. Wat zijn de kernwoorden die de groepen het meeste bindt en wat is de visie hier op. Twintig minuten na de speeddate waren er zo vier groepen met ieder een eigen naam gevormd.

 

- Groep 1:Stromen

- Groep 2:Water als factor

- Groep 3: Broedplaats & Business

- Groep 4:Beleef je toren

 

Vervolgens gingen de groepen aan de slag om te kijken wat de mogelijkheden voor herbestemming waren voor de watertoren en het pompgebouw. Hierbij moest vooral worden gekeken naar, wat het financieel op leverde en wat de herontwikkeling dan ongeveer zou mogen kosten. Dit werd gedaan aan de hand van de geschatte inkomsten over een jaar, vermenigvuldigd met 10. De groepen konden ook hun verschillende opties en bestemmingen intekenen op diverse tekeningen van de watertoren, het pompgebouw en het omliggende terrein. Alle initiatiefnemers waren met deze opdracht vol energie bezig en er werd een hoop getekend, gerekend en overlegd om uiteindelijk tot een resultaat te komen.

 

 

 

Stromen

Het concept stromen is gericht op ontmoeten en ontwikkelen. Zo kunnen mensen elkaar ontmoeten in de uitkijkpost boven op de toren of in een van de twee horeca gelegenheden in de watertoren en het pompgebouw. Daarnaast kunnen mensen zich ontwikkelen in de expositie en educatieruimtes. Deze herontwikkeling is gericht op een heel breed publiek. De maatschappelijke functies worden mogelijk gemaakt door het oprichten van een Vereniging van Eigenaren.

 

Speerpunten:

- Uitkijkpost boven op de toren.

- Expositie ruimte, educatie ruimte en flexwerk plek voor buurtbewoners en aandeelhouders. Deze worden gevestigd in de watertoren zelf.

- IJs en koffie verkoop met terras op de begane grond van de watertoren

- Restaurant/ Lunchroom en vergaderruimte in het pompgebouw

 

Geschatte investeringswaarde: € 500.000, -

 

Water als factor

Wellness is de grote bestemming die deze herontwikkeling inhoud. In de gehele toren doorloop je een welness proces, met wanneer je boven komt weer geheel ontspannen en gereinigd. Bij dit wellness centrum is het ook mogelijk om een hapje of drankje te nuttigen in het bijgelegen restaurant. Ook is het mogelijk om te overnachten in een van de naastgelegen cabines. De doelgroep is vooral mensen die ontspanning zoeken in het wellness centrum.

 

Speerpunten:

- Wellness, met onder andere sauna, massage en zwembad. In en rondom de watertoren.

- Bed en Breakfast op het terrein in houten cabines.

- Restaurant, voor wellness gasten. In het pompgebouw.

- Groepsruimte voor bezoekers aan de wijk. Deze is nieuw te bouwen.

 

Geschatte investeringswaarde: € 10.000.000, -

 

Broedplaats & Business

 

Hier vooral is gekeken wat er vanuit financieel oogpunt haalbaar is met de watertoren en het bijbehorende pompgebouw. Kortom wat levert iedere bestemming op en is dat voldoende. Maatschappelijke ruimten en het uitkijkpunt, voor bijvoorbeeld de wijk, zijn vanuit de stichting gezien essentieel, maar leveren weinig op. Daarom moeten er enkele financiële dragers komen. Zo is er in deze groep voor gekozen om 2 appartementen te creëren in de huidige tank en de onderliggende verdieping van de watertoren. En is er op de begane grond laagdrempelige horeca ontworpen. Door deze diversiteit aan bestemmingen, richt de groep B&B zich op diverse groepen zoals, ondernemers, particulieren en wijkbewoners.

 

Speerpunten:

- Uitkijkpost met vergadermogelijkheid op de bovenste verdieping.

- Twee appartementen op drie verdiepingen boven in de toren.

- Maatschappelijke ruimten in de hals van de toren. Bijvoorbeeld te gebruiken voor de bewoners van de wijk, groepen die de wijk willen bezoeken(bezoekers centrum) en tevens als ecologische educatieve plek.

- Laagdrempelige horeca op de beganegrond en eerste verdieping. Met terras en speeltuin voor kinderen.

- Beheerderwoning en te verhuren ruimte voor bijvoorbeeld evenementen, kantoorruimte etc. in het pompgebouw.

 

Geschatte investeringswaarde: € 1.000.000, -

 

Beleef je toren

Beleef je toren in een concept wat zich inzet op jeugd en educatie, of zoals ze zelf zeggen een belevenis pretpark. Dit willen ze bereiken door iedereen kennis te laten maken met de vijf elementen door middel van je zintuigen. Zo kan er op een wetenschappelijke manier gespeeld worden met water, vuur, lucht en aarde . Daarbij spelen ze vooral in op het aantrekken van groepen via onderwijs instellingen.

 

Speerpunten:

- Belevenis Tuin

- Educatief centrum in de toren.

- Horeca en museum in het pompgebouw.

 

Geschatte investeringswaarde: € 2.000.00,- tot € 6.000.000, -

 

 

 

Het oordeel

Inmiddels was het half 4 en moesten alle groepen de gecreëerde concepten presenteren. Dit deden ze voor van een jury bestaande uit drie leden: Evert van Harn (vastgoedspecialist bij Vitens), Ronald Wielinga (penningmeester van de Stichting) en Marleen Kaptein (Initiatiefneemster van de wijk EVA-Lanxmeer). Iedere groep had exact 3 minuten om het idee en de (financiële) onderbouwing te pitchen. Waarna er enkele verhelderende vragen gesteld mochten worden. Nadat alle vier de groepen hadden gepitched had de driekoppige jury vijf minuten om te overleggen. Deze kwamen vervolgens ieder met een persoonlijk oordeel.

 

Evert van Harn: Ziet in alle ideeën positieve punten. En twijfelde het meest tussen de ideeën Stromen en B&B. Maar heeft uiteindelijk gekozen voor het idee B&B omdat deze een goede onderbouwde financiële visie heeft en een brede invulling geeft aan de mogelijke bestemmingen, zoals wonen, maatschappelijk en horeca.

 

Ronald Wielinga: Twijfelde vooral tussen de concepten: Water als factor en B&B. Hij ziet in beide projecten een mooie kans voor herbestemming van de watertoren. Uiteindelijk is de keuze voor hem gevallen op B&B, en dit is vooral omdat de financiële onderbouwing van dit project realistischer is dan

die van het concept Water als Factor.

 

Marleen Kaptein: Kon geen keuze maken en benadrukte vooral dat het allemaal ideeën waren met goede punten voor herbestemming zoals zij ze graag zou zien. Ze zou graag

een verbinding van deze punten als herbestemming

gebruiken. Een combinatie van de plannen zou het beste

zijn in haar oordeel.

 

Naast de Jury mochten ook alle deelnemers hun stem uitbrengen. Iedereen kreeg vijf stickers en mocht deze naar eigen inzicht verdelen over de vier concepten. Deze stickers werden geteld en aan de hand daarvan werd een ranglijst opgemaakt van ideeën op deze dag.

 

De ideeën Water als Factor en B&B kwamen gezamenlijk als winnaar uit de bus. Beiden hadden 28 stemmen. Deze concepten werden op de voet gevolgd door het concept Stromen met 22 stemmen. Als vierde en laatste is het idee Beleef je Toren geëindigd met 10 stemmen. Na het tellen van de stemmen, bleef iedereen nog even hangen en napraten onder het genot van een welverdiende borrel. Als aandenken had Willemien bonbons gemaakt met de Watertoren er op.

 

(Foto's zijn van: Carleen Mesters, Arjen Schamhart, Peter-Jack de Koster

en Huub van Beurden)

Aanhaken & Meedenken?!

 

Wilt u meedenken met 1 van de ze ideeën. En ze op die manier nog een extra stap dichter bij ontwikkeling brengen.`Neem dan contact op met de stichting via contact@watertorenculemborg.nl.