Droomfase

Watertoren Culemborg

Samen werken aan nieuwe bestemming

Om ideeen te genereren voor een nieuwe bestemming voor de watertoren en het oude pomphuis is op 4 oktober 2014 een brainstormsessie georganiseerd. In totaal waren er 20 deelnemers die met elkaar aan de slag gingen op het terrein van de watertoren. Achtergronden, leeftijden en betrokkenheid met Culemborg en haar watertoren waren zeer uiteenlopend waardoor er een levendige dynamiek ontstond die een breed scala aan ideeen opleverde. Van een plek voor ontmoeten en verbinden, horeca en cultuur tot sterrenwacht en productie en opslag van energie. Van een begrafenismuseum, een buurtschuur met gereedschapsuitleen tot een experimenteer, leer- en werkplek voor jongeren. De resultaten van de brainstorm waren in de middag te zien op de Oogstmarkt van Stadsboerderij Caetshage tegenover de watertoren. Bezoekers konden de verschillende ideeen 'liken' door er stickers bij te plakken. De resultaten zijn uiteindelijk in een 'long list' met ideeen en vier mogelijke toekomstscenario's voor de watertoren en het oude pomphuis opgenomen.

Eindrapportage fase 1 - 'De Droom'

De brainstormsessie van 4 oktober 2014 heeft een zeer omvangrijke ‘long list’ met een grote diversiteit aan ideeën opgeleverd. In combinatie met gesprekken met een aantal stakeholders zijn op basis hiervan vier toekomstbeelden voor de Culemborgse Watertoren geschetst.

 

In de Eindrapportage Fase 1 - 'De Droom' leest u hier meer over.

 

Wilt u een PDF ontvangen van dit rapport, stuur dan een e-mail naar:

anne-marie@watertorenculemborg.nl

Vier toekomstbeelden

De brainstormsessie heeft een zeer omvangrijke ‘long list’ met een grote diversiteit aan ideeën opgeleverd. Deze lijst is ingedikt tot vier toekomstbeelden voor de Culemborgse Watertoren. Lees meer in bovenstaand document.

 

1. Ontmoeten, verbinden en ontspannen

De Culemborgse Watertoren als bruisende, inspirerende en verbindende ontmoetingsplek. Een ambiance met flexibele mogelijkheden om samen te komen, te ontspannen en elkaar, de wijk Eva-Lanxmeer en de stad Culemborg (als inwoner en als bezoeker/toerist) beter te leren kennen. Zo ontstaat een plek met een sociale functie die zorgt voor verbinding en verdieping. Een belangrijke pijler is een goed doordacht horeca-concept dat bij voorkeur aansluit bij Stadsboerderij Ceatshage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kennis, duurzaamheid en innoveren

De Culemborgse Watertoren als plek om te experimenteren, (technische) kennis te ontwikkelen, te innoveren en bij te dragen aan de duurzaamheid van EVA-Lanxmeer en Culemborg. Een broedplaats om nieuwe ideeën op het gebied van energievoor-ziening en duurzaamheid (verder) te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Jong en oud kunnen hun kennis ontwikkelen, vergroten, toepassen en overdragen. Educatie, een wetenschapscentrum en kennisuitwisseling zijn belangrijke pijlers onder dit concept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kunst, cultuur en beleven

De Culemborgse Watertoren als plek om je onder te dompelen in beelden, klanken, kleuren en geuren. Alle zintuigen worden geprikkeld en zo ontstaan unieke en inspirerende ervaringen die nieuwe inzichten en perspectieven bieden. Dit zorgt voor dialoog, verbondenheid en begrip wat betreft EVA-Lanxmeer en Culemborg over en tussen mensen die hier wonen, werken en te gast zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Participatie, zorg en sociale cohesie

De Culemborgse Watertoren als plek om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien en tegelijkertijd een zinvolle bijdrage te leveren aan de (Culemborgse) samenleving. Zo krijgen en houden mensen de regie over hun leven. Bovendien biedt het mogelijk-heden om onderling contact, begrip en respect te stimuleren en een sociaal vangnet te bieden aan Culemborgers die dit nodig hebben. Maatschappelijke ondersteuning, zingeving en zelfredzaamheid zijn belangrijke pijlers onder dit concept.

 

Volg ons via Twitter: @WatertorenC

Volg ons op Facebook: Herbestemming Watertoren Culemborg