Visie

Watertoren Culemborg

 

Visie

Het realiseren, door middel van burgerparticipatie, van een duurzame herbestemming voor de watertoren en het pompgebouw, passend binnen de randvoorwaarden van de wijk Eva-Lanxmeer en de gemeente Culemborg.

Doelstelling

De stichting zet zich in om de watertoren van Culemborg plus de bijbehorende gebouwen (waaronder het oude pompgebouw) en het direct omliggende kadastrale perceel, een passende, duurzame en economisch rendabele herbestemming te geven. Onderliggend doel is het behoud van de watertoren en het oude pompgebouw en het toegankelijk maken van het uitzicht vanaf de watertoren.

Realisatie van de doelstelling

De stichting doet dit door:

1. Kansrijke plannen voor de herbestemming van het gebied te (laten) ontwikkelen

2. Het ondersteunen van de herbestemming waar mogelijk (eventueel ook financieel)

3. Er voor te zorgen dat plannen zoveel als mogelijk worden afgestemd met uitgangspunten en randvoorwaarden van direct en indirect belanghebbenden

4. Het verkrijgen van financiële middelen om de doelstelling te behalen, dit in de breedste zin van het woord

5. Eventueel de toren en/of de gebouwen in eigendom en/of beheer verwerven

6. Zoveel als mogelijk en wenselijk individuele talenten van betrokken geïnteresseerden te betrekken bij de herontwikkeling

7. De herbestemmingsactiviteiten vorm te geven, plannen te inventariseren, initiatieven te faciliteren, overlegsituaties te creëren

Achtergrondinformatie

Voor het realiseren van de doelstelling zijn er reeds 2 dagen georganiseerd om te kijken wat voor ideeën er leven bij omwoonenden, Culemborgers en andere belangstellenden.

- Brainstorm dag (droomfase)

- Droom & Daad dag

Inspiratie

Trajecten rondom de herontwikkelingen van andere Nederlandse watertorens kunnen veel ideeën en praktische handvatten opleveren voor de herbestemming van de Culemborgse watertoren. De afgelopen periode waren Villa Augustus in Dordrecht en Watertoren Rotsoord in Utrecht twee belangrijke inspiratiebronnen.

 

Watertoren Villa Augustus in Dordrecht

Sinds 2008 jaar bevinden zich 37 hotelkamers in de meer dan honderd jaar oude watertoren op het terrein van Villa Augustus. In het pompgebouw zijn een restaurant en een winkel gevestigd. Op het terrein rondom beide gebouwen bevinden zich onder meer een grote moestuin, een Italiaanse stijltuin en een oranjerie. De herontwikkeling is van begin toy einde in handen geweest van de drie personen die ook verantwoordelijk zijn geweest voor de opzet van Hotel New York in Rotterdam. Klik hier voor de website van Villa Augustus.

 

 

Watertoren Rotsoord in Utrecht

Begin november 2014 brachten twee leden van de Stiching Watertoren Culemborg, Stronks en Gerben Jansen, een bezoek aan Watertoren Rotsoord in Utrecht. Deze door architectenbureau Slijmer en Van Leeuwen herontwikkelde watertoren stamt uit 1906. Op het moment van de herontwikkeling was de toren eigendom van de gemeente. Via een prijsvraag bepaalde een jury welk plan daadwerkelijk gerealiseerd zou gaan worden. Klik hier voor de website van de watertoren Rotsoord.